Stichting Maritiem Erfgoed Texel

Groen, Zwart, Texel in het hart

Steun ons!  


De stichting zet zich in voor het maritieme erfgoed op en rond het prachtige Texel, maar dat kunnen wij niet alleen! Daarvoor hebben wij vrijwilligers en donateurs nodig die ons (financieel) steunen in de uitvoering en verwezenlijking van onze doelstellingen. Wilt u helpen en/of ons financieel ondersteunen door donateur te worden of een (éénmalige) donatie? Dan kunt u dit overmaken op rekening NL05 RABO 0363 1409 99 o.v.v. 'Donatie' of stuur een bericht naar info(at)maritiemerfgoedtexel.nl dan nemen wij contact met u op!

De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit biedt fiscaal een aantal voordelen rondom donaties, schenkingen en erfenissen. Mocht u hierover vragen hebben, laat het ons gerust weten!