Stichting Maritiem Erfgoed Texel

Groen, Zwart, Texel in het hart

Over ons

Stichting MET is ontstaan op initiatief van Duikclub Texel. De Duikclub, een kleine groep enthousiastelingen in het maritieme erfgoed hebben in 2015 een bijzondere vondst gedaan, een klokgave jurk van 400 jaar oud! Deze jurk heeft veel in de archeologische wereld teweeg gebracht en geleid tot investeringen van de Provincie Noord-Holland, de gemeente en het rijk wat uiteindelijk ook geleid heeft tot vragen in de Tweede Kamer.

 

Deze herleefde interesse en aandacht heeft aan het licht gebracht dat door ondermeer bezuinigingen er niet afdoende capaciteit is om onderzoek te doen en het veiligstellen van Neerlands maritieme erfgoed. Deze leemte heeft er toe geleid dat er meer en meer gebruik gemaakt wordt van amateurs, zogenoemde 'burgerwetenschap'. Deze samenwerking maakt het mogelijk om met beperkte middelen toch veel informatie te verzamelen door de expertise en ervaring te gebruiken van deze groep vrijwilligers. Echter, deze samenwerking is in het verleden niet altijd even goed verlopen en behoeft daarom veel inzet, aandacht en tijd. Deze samenwerking is één van de zaken waar de stichting zich voor in wilt zetten met als specifieke focus het Texelse maritieme erfgoed. Hierin zal de samenwerking gezocht worden met gemeente Texel en museum Kaap skil, maar ook de provincie Noord-Holland, het provinciaal depot Huis van Hilde te Castricum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Naast deze samenwerking wil de stichting zich inzetten voor het zeegaande onderzoek en in het bijzonder voor Duikclub Texel middels de aanschaf van een daarvoor geschikt schip. Als laatste wil de stichting meer maatschappelijk draagvlak creëren door ondermeer bij te dragen aan de organisatie van de Dag van de Texelse archeologie en exposities in museum Kaap Skil.


Om dit alles te bewerkstelligen en de stichting hierin te sturen is een dagelijks bestuur aangesteld. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en stellen zich graag aan u voor:

Voorzitter. De functie van voorzitter wordt ingevuld door Dhr. Reinier Nauta. Reinier is een marien bioloog en zet zich daarbij in voor de ontwikkeling van en onderzoek naar zeewier. Tijdens zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen is hij in contact gekomen met het NIOZ en is na zijn studie op het eiland gebleven en werkzaam geworden in het onderzoek naar zeewier. Zijn eerste contact met het duiken op Texel kwam vanuit zijn interesse in de mariene biologie, maar raakte aldoor ook meer geïnteresseerd in het maritieme verleden van het eiland. 

Secretaris. Dhr. Jacco Bakker is de persoon die de functie van secretaris van de stichting bekleedt. Met zijn jaren lange ervaring in het duiken op en rond Texel is zijn interesse ontwikkeld op het op beeld vastleggen van het maritieme erfgoed onderwater. Als leidinggevende van de facilitaire dienst van één van de grotere vakantieparken op het eiland is hij daarbij ook technisch goed onderlegd. Deze expertise komt goed van pas in het onderhoud en uitvoering van diverse taken.

Penningmeester. Het waarborgen en zorg dragen van de financiële taken van de stichting ligt in handen van Dhr. Aris van der Vis. Aris is een waar verenigingspersoon en zet zich dan ook in voor verschillende verenigingen waaronder de Texelse autocross vereniging, de MAB-club. Met een achtergrond is elektronica is hij na werkzaam te zijn geweest bij de koninklijke marine nu expert op dit gebied van het NIOZ. Deze kwaliteiten maken hem nauwkeurig en begaan waardoor deze rol hem op het lijf is geschreven.