Stichting Maritiem Erfgoed Texel

Groen, Zwart, Texel in het hart

Netwerk


In de doelstellingen van de stichting is opgenomen dat zij zich zal inzetten voor het verbeteren van de samenwerking tussen professional en amateur in de maritieme archeologie. Hiervoor is een groot netwerk van belang en dit zal dan ook veel aandacht krijgen. De stichting wil zowel met individuele vrijwilligers en amateurs dit bewerkstelligen als ook met verenigingen, stichtingen en andere (overheids-)instellingen. Een klein overzicht van ons netwerk:

Duikclub Texel

Museum Kaap Skil (onderdeel van stichting Texels museum):

Gemeente Texel (Beleid: zie [hier])

Stichting Maritiem Onderzoek Nederland (STIMON):

Provincie Noord-Holland

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed